Oliomittareiden soveltaminen Smalltalk-ohjelmakoodiin / Application of Object Oriented Software Metrics to Smalltalk Programs

Not for data collection

Publication information

OKM publication type

G2

Category

Opinnäytteet

Sub category

Pro gradu -tutkielmat tai vastaavat

Authors of the publication

Authors

Järvinen Jonipentti

Local authors

Detailed publication information

Publication year

2001

Language of publication

Finnish